Nasjonalt Forum for Utdanningsledelse i Biologi

Bilde fra første samling i forumet, avholdt ved NMBU i mars 2016.

Bilde fra første samling i forumet, avholdt ved NMBU i mars 2016.

Nasjonalt forum for utdanningsledelse i biologi – en arena for erfaringsutveksling og felles utvikling for de med særlig ansvar for utdannings- og undervisningsledelse i biologifaget ved norske universiteter. Et initiativ fra bioCEED og i tett samarbeid med Biofagrådet.
Møtet i 2016 handlet om undervisningslederrollen, og i 2017 var pedagogiske meritteringssystem på agendaen.

Koordinator for forumet: Øystein Varpe

About the Forum in English: report from the 2017 meeting