Motivation tips for studying home

Motivation tips for studying home

Hard to keep motivated while studying at home? Lucas Jeno, associate professor at the Department for Education and bioCEED, has tips for you!

There are difficult circumstances with Korona, unemployment, and uncertain times. We fully understand that it is hard to stay motivated for your studies. To help you structure your workday and study efficiently toward the exam, we have put together some tips and advice.

Being isolated from others, worrying about the situation we are in, and uncertainty surrounding study and work can lead to loss of routines, interests, and a lot of pondering. All this can prevent you from functioning the way you normally do. But is does not have to be the case. Below are some tips that can help you function optimally despite the current situation.

  • Isolation: Even though you have to isolate physically, you do not have to isolate psychologically. We recommend that you contact others, either by video or telephone, to share experience, collaborate, or discuss.
  • Solitude: Being alone can be experienced very differently. Can you find something valuable or meaningful about being alone?
  • Development: Now is not the time to stop growing as a person. We recommend that you maintain your hobbies, passions, and interests. Could you see this as an opportunity to learn some new skills or develop an ability? What is meaningful to you? What do you think is interesting and fun to do? What do you do just because you want to? Maybe now is the time to do more of that?
  • Happiness: Now is not the time to focus on being "happy" and "joy." I recommend you focus on personal development, taking care of family and friends, and your health. Think about how important, meaningful, and interesting these focus areas can be. Happiness and joy will then follow as a by-product.

Det er vanskelige omstendigheter med Korona, arbeidsledighet, og usikre tider. Vi har full forståelse for at det er både vanskelig og slitsomt å motivere seg for studiene. Vi har derfor laget noen råd og tips til deg for å lettere kunne strukturere studiehverdagen, og lese effektivt opp mot eksamen.

Å være isolert fra andre, bekymre seg for situasjonen vi er i, og usikkerheten rundt studier og jobb, kan medføre at du mister rutiner, mister interesser, og grubler mye. Dette kan bidra til at du slutter å fungere slik du pleier. Men det trenger nødvendigvis ikke å være tilfellet. Her kommer vi med noen tips som kan hjelpe deg å fungere optimalt på tross av situasjonen vi er i.

  • Isolasjon: Bare fordi du nå må isolere deg fysisk sett, så må du ikke isolere deg psykologisk sett. Vi anbefaler deg derfor at du tar kontakt med andre, enten gjennom video eller telefon for å dele opplevelser, samarbeide, eller diskutere.
  • Ensomhet: Å være alene kan oppleves veldig forskjellig. Kan du prøve å finne noe verdifullt eller meningsfullt med å være alene?
  • Utvikling: Nå er ikke tidspunktet å slutte å vokse som menneske. Vi anbefaler at du opprettholder dine hobbyer, lidenskaper, interesser. Eller at du ser på dette som en mulighet til å lære noen nye ferdigheter og evner. Hva er meningsfullt for deg? Hva syns du er interessant og gøy å gjøre? Hva gjør du bare fordi du vil? Kanskje nå er muligheten til å gjøre mer av det?
  • Lykke: Nå er ikke tidspunktet å fokusere på å være «lykkelig» og «glad». Jeg anbefaler deg å fokusere på personlig utvikling, ta vare på familie og venner, og helsen din. Tenk hvor viktige, meningsfulle, og interessante disse fokusområdene kan være. Lykke og glede vil da følge som et biprodukt.

Click on the picture below to see the presentation slides from Lucas Jeno's seminar - Klikk på det følgende bildet for å se presentasjonen til Lucas Jeno.