Utlysing av verv som studentrepresentant i bioCEED – Senter for fremragende utdanning i biologi – 2018

bioCEED søker en ny studentrepresentant fra UiB.

bioCEED er et Senter for fremragende utdanning (SFU) i fagområdet biologi og er et samarbeid mellom Institutt for biovitenskap (BIO) ved UIB, Avdeling for arktisk biologi ved UNIS, Seksjon for Universitetspedagogikk ved UIB og Havforskningsinstituttet. bioCEED er finansiert av Kunnskaps-departementet og partnerne. SFU-ordningens fremste formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning.

Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach

Lucas Jeno, Vigdis Vandvik, Sigrunn Eliassen, John-Arvid Grytnes from bioCEED and BIO have recently published the article “Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach.”

Abstract

A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach

Lucas Jeno and colleagues from bioCEED have recently published the article “A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach”.

Abstract