New paper: The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates’ intentions, effort, and achievement in mobile science learning

Lucas M. Jeno (Department of Education, University of Bergen and bioCEED), Ulrich Dettweiler (Department of Cultural Studies and Languages, University of Stavanger) and John-Arvid Grytnes (Department of Biological Sciences, University of Bergen) have recently published the paper “The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates’ intentions, effort, and achievement in mobile science learning” in Computers & Education.

 

Relevans, lissom?

Snevert markedstilpasset kompetanse er neppe det morgendagens arbeidsgivere trenger, skriver de seks innleggsforfatterne fra UiB.

Utdanning skal gi faglig kunnskap og overblikk, erfaring og ferdigheter i å kunne utøve faglighet og faglig skjønn, og evne til faglig egenutvikling og samarbeid. Utdanning er ikke ferskvare – den skal forberede studentene på mange tiårs yrkesliv i et arbeidsmarked i rask endring. Fremtidens arbeidstakere, arbeidsgivere, og utdanningsinstitusjoner har felles langsiktige interesser i utdanninger som sikter bredere enn å tilby spesifikke ferdigheter tilpasset dagens jobbmarked.

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet om en ny indikator i finansieringssystemet for høyere utdanning, basert på antallet studenter som får relevant arbeid etter studiene, kan i utgangspunktet synes tilforlatelig. Selvsagt skal og vil vi som jobber ved universiteter og høyskoler utdanne kompetente kandidater som er attraktive i jobbmarkedet! Av dette følger ett viktige spørsmål: Hvilken kompetanse er relevant for arbeidslivet? […]