Excellent Teaching Practitioner – 2018

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences (MatNat) at UiB and the University Centre in Svalbard are inviting teachers to apply for the title of Excellent Teaching Practitioner (ETP). 

Applications may be submitted at any time throughout the year, with the deadline for application submission on October 1st, 2018. Evaluation of applications will take place in October – December 2018.

Vil du jobbe hos bioCEED? To ledige stipendiatstillingar

bioCEED lyser ut to stipendiatstillingar knytt til Institutt for biovitskap ved Universitetet i Bergen. Stillingane har søknadsfrist 20. mai og er for ein periode på 4 år.

Den eine stillinga skal studere effektar av ulike endringar og kvalitetsfremjande tiltak i høgare utdanning, og er ein del av bioCEED si satsing på å utvikle og studere ein god kollegial lærarkultur med felles ansvar og stimulering av godt arbeid for studieprogram og undervisningskvalitet.