Team Based Learning

Maeland_Silje_PSilje Mæland er førsteamanuensis i fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Bergen og forsker ved Uni Research. Inspirert av internasjonalt samarbeid, har Silje utmerket seg ved å introdusere studentaktive læringsformer (team based learning) i sin undervisning. Dette er arbeidsformer som studentene mener gir dem større utbytte av undervisningen. Silje vant for prisen for fremragende undervisning ved Høgskolen i 2014.

Silje holdt innlegg i bioCEEDs seminarserie i januar 2014 som kan sees her.

 
 

[iframe src=”http://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/0814262a9074425bbd0dab93852026a31d” width=”800px”]