Thonpriser til fremragende UiB-undervisning

bioCEED er stolte av å være en del av teamet rundt Christian Jørgensen, Anne Gro Vea Salvanes og Karin Pittman som torsdag 14. januar fikk tildelt hver sine Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2016, inkludert to av seks priser for fremragende undervisning.

Christian får prisen for fremragende undervisning for utviklingen av studentaktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer, skriver Olav Thon Stiftelsen. Christian fikk forøvrig også UiBs Læringsmiljøpris i 2015, og ble skildret som en kreativ og aktiv formidler av kunnskap.

Karin får prisen for fremragende undervisning for sitt arbeid som kursleder i introduksjonskurset BIO300 som er felles for alle nye masterstudenter på Institutt for biologi. I dette kurset forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet, både for å svare på samfunnsrelevante problemer og presentere resultatene sine til et bredere publikum.

Anne-Gro får midler til prosjektet Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: ein vestnorsk fjord 

-Det er fantastisk kjekt å få anerkjennelse for den store dugnadsinnsatsen vi har hatt med undervisningen i marine feltmetoder ved Institutt for biologi. Vi er en gruppe som har lagt mange arbeidstimer inn i å utvikle feltkurs for studenter på forskningsbåt.  Nå holder vi også på å skrive en håndbok i Marinøkologiske  Feltmetode sammen med kollegaer på Havforskningsinstituttet. Finansieringen vil gjøre det enklere å videreutvikle undervisningen og boka i samspill med studentene, men også digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale vil bli mulig sammen med senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED), og undervisningen vil bli styrket gjennom ressurser til teknisk støtte og moderne utviklingsarbeid. 

Les mer om tildelingen her: http://www.uib.no/aktuelt/94874/thonpriser-til-fremragende-uib-undervisning

Leave a Reply