Utlysing av masterstipend

bioCEED og NOKUT lyser herved ut to masterstipend (hver på 25 000 NOK) for 2016. Masterstipendene skal gå til masterstudenter ved studier tilknyttet senteret, som ønsker å skrive sin masteroppgave om temaer relatert til utvikling og innovasjon i undervisning og læring, FoU-basert utdanning, studentsentrert læring eller andre temaer som er relevante for senteret.

Aktuelle tema:
Søkere kan definere egne prosjekt, eller knytte oppgaven direkte til pågående bioCEED-prosjekter.

Hovedtema i bioCEED aktuelle for masteroppgaver:

 • praksis i biologiutdanning
 • aktiv læring
 • undervisings- og vurderingsmetoder i biologiutdanninga
 • læringsmiljø
 • læring med mobilapp

Kriterier:

 • prosjektet skal inngå i bioCEEDs virksomhet, og ha veiledning blant senterets fagpersoner
 • prosjektbeskrivelsen (ca. 2 sider) skal inneholde
  • bakgrunn for prosjektet
  • klar og tydelig problemstilling
  • metodisk tilnærming (kvantitativ eller kvalitativ)
  • tidsplan & budsjett
  • etiske problemstillinger
 • opptak på relevant masterprogram

Hvem kan søke:

 • Masterstudenter på integrert lektorutdanning
 • Masterstudenter i pedagogikk
 • andre relevante masterprogram

Bruk av stipendet:

 • utgifter knytta til gjennomføring av prosjekt
 • deltakelse på relevante konferanser/workshops
 • reiseutgifter tilknyttet prosjektet

Prosjektbeskrivelse skal være godkjent av studieprogrammet og bioCEED før utbetaling av stipend.

Kopi av prosjektbeskrivelse og ferdig masteroppgave skal sendes NOKUT.

Søknadsfrist: 1. januar 2016 og 1. juni 2016.

Kontaktpersoner: førsteamanuensis Tom Olav Klepaker (Tom.Klepaker@uib.no), professor Arild Raaheim (Arild.Raaheim@uib.no) og koordinator Oddfrid Førland (Oddfrid.forland@uib.no)

Søknad sendes elektronisk til bioceed@bio.uib.no.

Utlysningen finnes som pdf her:

6436110129_0ae969e102

Leave a Reply