Utlysing av verv som studentrepresentant i bioCEED

SFU tone og magnusbioCEED er et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen fagområdet biologi og er et samarbeid mellom Institutt for biologi ved UIB, Avdeling for arktisk biologi ved UNIS, Seksjon for Universitetspedagogikk ved UIB og Havforskningsinstituttet. bioCEED er finansiert av NOKUT og partnerne. SFU-ordningens fremste formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning.

bioCEED skal arbeide for å utvikle innovativ og fremragende undervisning i biologi. Sentrale punkt i planene er:

  • Gi studenter brei kunnskap og erfaring gjennom å knytte den teoretiske kunnskapen til de praktiske ferdighetene og samfunnsrelevante oppgaver. Blant annet ved å tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv.
  • Aktivisere og engasjere studenter og undervisere i læringsprosessen, og utvikle nye læringsmetoder
  • Dokumentere, forske på og spre kunnskap om biologiundervisning

bioCEED søker nå en ny studentrepresentant fra UiB. Studentrepresentantene representerer studentene i bioCEEDs styringsgruppe og i Styret. Styringsgruppen og Styret i bioCEED skal ha to studentrepresentanter – en fra Institutt for biologi, UiB, og en fra avdeling for Arktisk biologi ved Universitetssenteret på Svalbard. Vervet er i utgangspunktet med et års varighet fra oppnevnelse. Det utnevnes 2 varamedlemmer som kan rykke opp til representanter etter et år som vara.

Hvem er kvalifisert for å søke?
– Du er student ved BIO
– Du er engasjert i utdanningskvalitet og utvikling av undervisning
– Du er aktiv i studentmiljøet og har et godt kontaktnett blant studentene
– Erfaring fra studentorganisasjoner, styrer, råd eller arbeidsgrupper er en fordel
– Erfaring som undervisningsassistent o.l. er en fordel

Arbeidsoppgaver:
– Representere studentene i bioCEEDs styringsgruppe og styre, og i bioCEED sine aktiviteter
– Være kontaktledd mellom bioCEED og studentene
– Bidra i bioCEED-aktiviteter

Søknad:
Skriv litt om deg selv og din utdanning og erfaring. Hvorfor ønsker du å være studentrepresentant og hva kan du bidra med? Frist: 15. mai 2016. Søknad sendes på e-post til: oddfrid.forland@uib.no og merkes Søknad studentverv bioCEED.

Mer informasjon:
Kontakt senterleder Vigdis Vandvik (vigdis.vandvik@uib.no), koordinator Oddfrid Førland (oddfrid.forland@uib.no, 55 58 22 24) eller sittende studentrepresentant fra BIO Tone Ulvatn (tone.ulvatn@student.uib.no).

For english text: see attachement

Leave a Reply