iSCOPE Partners

University of Bergen
Karin Pittman karin.pittman@uib.no
Anne-Laure Simonelli anne-laure.simonelli@uib.no
Magnus Svendsen Nerheim magnus.nerheim@uib.no
University College of Stord and Haugesund
Oded Ben-Horin oded.ben-horin@uib.no
University of California – Berkeley (UCB)
Carl Pennypacker pennypacker@lbl.gov
Concordia University 
Vivek Venkatesh vivek.venkatesh@concordia.ca

Kathryn Urbaniak
kathryn.urbaniak@concordia.ca
Brad Nelson brad.nelson@concordia.ca
American Modeling Teachers Association
Colleen Megowan megowan@asu.edu

PRIME

PRIME

bioCEED's competance project PRIME (How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations) has as a goal to investigate how increased level of practical experience will increase learning in higher education.  PRIME is a collaboration between bioCEED, Uni Miljø and collaborators in the private and public sector.

A long term goal for PRIME is to evaluate how different teaching methods (with particular focus on practical work) affects the candidates' career and work opportunities after completing their degree.

Due to PRIME's work in bioCEED, Dept. of Biological Sciences now offers a new course specifically targeting practice in education: BIO298.

BIO298 will give the education and the future more relevant (to the students) through practical work experience in a workplace relevant to biologists. The students will use biological knowledge on work-relevant tasks and get first hand experience as a biologist. The work experience will also highlight the professional knowledge biology provides to the society as a whole as well as specific work environments.

More information of currently available project partners for students as well as general information about BIO298 is available here.

PRIME project description available here

Om biopraksis: Yrkesutplassering under universitetsstudiene

Denne bloggen er skrevet av biologistudenter i praksisopphold. Praksisoppholdet tilbys som en del av studieemnene ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (BIO198 og BIO298). Kursene er initiert av forskningsprosjektet PRIME og er en del av Institutt for biologi sitt Senter for Fremragende Utdanning i biologi (bioCEED).

I kursene vil studentene bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgaver og få arbeidserfaring som biolog. Studentene kan velge blant et utvalg av relevante og godepraksisplasser.

Praktikantoppholdet skal bidra til å se den faglige kompetansen biologi gir overfor aktuelle samfunnsaktører og arbeidsgivere, og gi kunnskap om mulige yrkesvalg. Studentene deltar i biologiske arbeidsoppgaver i bedriften der de er uplassert, og skal være til hjelp for bedriften.

Bloggen Biopraksis omhandler blant annet:

  • Studentenes forventninger til praksis
  • Erfaringer underveis, for eksempel prosjektarbeid, samarbeid og praktiske aktiviteter
  • Hvordan kunnskap fra studiene kommer til nytte
  • Ny kunnskap som er tilegnet i praksis
  • Ny kunnskap man blir interessert i å utforske videre på universitetet

 

Dette er teori i praksis – God lesning!