Ny vår for undervisning

bioCEED deputy leader Pernille Bronken Eidesen and Øyvind Fiksen were recently interviewed in an article in Forskerforum:

Skjermbilde 2016-05-13 09.35.23– Gode undervisarar er bevisste på kva dei held på med, og dei tenkjer mykje på korleis dei kan bli betre. Det som har gjort meg til ein betre undervisar dei siste åra, er at eg har våga å prøve nye ting, sjølv om det er ein risiko for at alt kan gå skeis. Studentane er utruleg rause og opne når dei forstår at eg prøver ut endringar til det beste for dei.

Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0!

logobioCEED leader Vigdis Vandvik and colleagues Lucas M. Jeno, Arild Raaheim, Torstein N. Hole and Gaute Velle have just published the following article in Khrono:

Med årvisse åpne data om tilstanden i norsk høyere utdanning markerte Studiebarometeret et veiskille for sektoren. Nå er tiden moden for neste skritt på veien: Studiebarometeret 2.0 må spisses til å belyse faktorer som direkte påvirker kvaliteten i utdanningene – og slik hjelpe institusjonene til å prioritere de mest effektive tiltakene for økt studiekvalitet og for at studentene skal lykkes!

NOKUT rapport: Praksis i fremragende miljøer

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – har publisert den rapporten “Praksis i fremragende miljøer – Innblikk i arbeidet med praksis i tre Sentre for fremragende utdanning“.

Sammendrag
Praksis har kommet på dagsorden etter at økt arbeidslivsrelevans for høyere utdanning ble et tydelig ønske fra politikere og andre samfunnsaktører. Praksis er ofte sett som en del av løsningen på den opplevde eller faktiske mangelen på arbeidslivsrelevans. Dette til tross for de mange utfordringene med kvalitet og kvalitetssikring de fagene med lang tradisjon for praksis opplever.
I denne rapporten får vi innblikk i hvordan tre Sentre for fremragende utdanning (SFU-er), bioCEED, CEMPE og ProTed, har arbeidet med praksis og erfaringene deres. Praksis benyttes som læringsform, læringsarena og kunnskap som er knyttet til sentrenes ulike disipliner, kulturer og rammer. De nærmer seg arbeidslivsrelevans og praksis i lys av sin faglig kontekst og den kunnskapen de ønsker studenten skal ta del i (…).