«Skal menn eller kvinner tie i forsamlinger?»

Torstein Hole has recently published the following article in Studvest:

studvest.noI de siste par ukene har det pågått en debatt om kvinners manglende deltakelse i forelesninger. Lise Rakner ved institutt for sammenlignende politikk forteller at de kvinnelige studentene«sjelden sier noe, og er de første til å forlate forelesningssalen». Mens student Ingeborg Sivertstøl forteller at studentene i forelesningssalen sitter i «andektig stillhet» og lytter til sine mannlige medstudenter.

Denne debatten er viktig, men villeder oss til å tenke at dette handler om ett problem, mens jeg mener det egentlig er to ulike utfordringer som kommer til syne: 1. Kun noen få prater i forelesningene. 2. Menn tar mer plass enn kvinner i forsamlinger.

Reference:

Torstein Hole. «Skal menn eller kvinner tie i forsamlinger?» – Studvest. May 10th, 2016 http://www.studvest.no/skal-menn-eller-kvinner-tie-i-forsamlinger/

Leave a Reply