New paper: The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates’ intentions, effort, and achievement in mobile science learning

Lucas M. Jeno (Department of Education, University of Bergen and bioCEED), Ulrich Dettweiler (Department of Cultural Studies and Languages, University of Stavanger) and John-Arvid Grytnes (Department of Biological Sciences, University of Bergen) have recently published the paper “The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates’ intentions, effort, and achievement in mobile science learning” in Computers & Education.

 

Abstract

In this study we investigate the effect of manipulating intrinsic goals, relative to extrinsic goals, in a mobile learning tool and traditional textbook for biology students. Using Self- Determination Theory, we hypothesized that framing intrinsic goals in a need-supportive mobile learning app would enhance motivation, intentions, effort, and achievement, relative to extrinsic goals in a traditional tool (textbook). We randomized 128 undergraduate students learning to identify species in this 2 × 2 experiment. Using Bayesian analyses, results show a credible interaction effect between the mobile app and intrinsic goal-framing for intentions and identified regulation. For effort and achievement, the main effect of mobile learning is credible with substantial effect sizes. We argue that these findings are due to the need-supportive features within the mobile app and need-satisfying experience of pursuing intrinsic goals. For intrinsic motivation and amotivation, however, extrinsic goal-framing and intrinsic goal-framing, respectively, are credible and positive main effects, which is unexpected. More research is needed to investigate if this contradictory finding is replicated by others, or if students are pursuing extrinsic goals for autonomous motivation. Bayesian multigroup path analysis found across both groups that identified regulation predicted intentions, and intrinsic motivation predicted effort and achievement. For the extrinsic goal-framing group, amotivation predicted achievement, identified regulation predicted effort and achievement, and intrinsic motivation negatively predicted intentions. The results of our study provide theoretical implications for how goal-framing energizes different types of motivation within the mLearning context, and how manipulation within technology may have a differential effect on motivation than a physical agent.

  Keywords: Self-Determination Theory, Bayesian analysis, Goal-framing, Higher education, mLearning.

   

   

  Reference and link to the article

  Jeno, L. M., Dettweiler, U. and Grytnes, J.-A. (2020). The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates’ intentions, effort, and achievement in mobile science learning. Computers & Education 159 (2020) 104022

   

  About the author

  Lucas M. Jeno : Associate Professor

  Lucas M. Jeno

  Associate Professor

   
  I am investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.

  My projects


  Lucas.Jeno@uib.no

  Relevans, lissom?

  Snevert markedstilpasset kompetanse er neppe det morgendagens arbeidsgivere trenger, skriver de seks innleggsforfatterne fra UiB.

  Utdanning skal gi faglig kunnskap og overblikk, erfaring og ferdigheter i å kunne utøve faglighet og faglig skjønn, og evne til faglig egenutvikling og samarbeid. Utdanning er ikke ferskvare – den skal forberede studentene på mange tiårs yrkesliv i et arbeidsmarked i rask endring. Fremtidens arbeidstakere, arbeidsgivere, og utdanningsinstitusjoner har felles langsiktige interesser i utdanninger som sikter bredere enn å tilby spesifikke ferdigheter tilpasset dagens jobbmarked.

  Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet om en ny indikator i finansieringssystemet for høyere utdanning, basert på antallet studenter som får relevant arbeid etter studiene, kan i utgangspunktet synes tilforlatelig. Selvsagt skal og vil vi som jobber ved universiteter og høyskoler utdanne kompetente kandidater som er attraktive i jobbmarkedet! Av dette følger ett viktige spørsmål: Hvilken kompetanse er relevant for arbeidslivet? […]

   

  Les mer i Khrono: https://khrono.no/relevans-lissom/494749

  Dette innlegget er undertegnet av:

  • Gaute Velle (professor 2, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og forsker NORCE Norwegian research center),
  • Oddfrid Førland (rådgiver, Institutt for biovitenskap),
  • Marte Haave (førsteamanuensis 2, Kjemisk Institutt),
  • Lucas Jeno (førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk,),
  • Christian Bianchi Strømme (postdoktor, Institutt for biovitenskap),
  • Vigdis Vandvik (professor, Institutt for biovitenskap), alle ansatt ved UiB.

  – Forskning skal inn i utdannelsen, vi leker ikke butikk

  På Senter for fremragende utdanning, bioCEED, deltar studentene i forskning som en del av undervisningen. Utdanningen skal og må være relevant både for studentene og samfunnet, forteller Oddfrid Kårstad Førland ved Universitetet i Bergen.

  Read more at Diku.no

  Senterkoordinator Oddfrid T. Kårstad Førland (fra venstre) og seniorkonsulent Kristin Holtermann viser frem siste produksjon fra 3D-printeren - foran akvariet med afrikanske kjempesnegler.
  Foto: Marianne Lid Iversen, Diku

  Biologistudent Sondre Olai Spjeld på vei til feltarbeid i Flåm. Foto: BioCEED, UiB

  Ny vår for undervisning

  bioCEED deputy leader Pernille Bronken Eidesen and Øyvind Fiksen were recently interviewed in an article in Forskerforum:

  Skjermbilde 2016-05-13 09.35.23– Gode undervisarar er bevisste på kva dei held på med, og dei tenkjer mykje på korleis dei kan bli betre. Det som har gjort meg til ein betre undervisar dei siste åra, er at eg har våga å prøve nye ting, sjølv om det er ein risiko for at alt kan gå skeis. Studentane er utruleg rause og opne når dei forstår at eg prøver ut endringar til det beste for dei.

   

   

   

  Reference:

  Ny vår for undervisning. (2020) Forskerforum, 52(2), p18.

  Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0!

  logobioCEED leader Vigdis Vandvik and colleagues Lucas M. Jeno, Arild Raaheim, Torstein N. Hole and Gaute Velle have just published the following article in Khrono:

  Med årvisse åpne data om tilstanden i norsk høyere utdanning markerte Studiebarometeret et veiskille for sektoren. Nå er tiden moden for neste skritt på veien: Studiebarometeret 2.0 må spisses til å belyse faktorer som direkte påvirker kvaliteten i utdanningene – og slik hjelpe institusjonene til å prioritere de mest effektive tiltakene for økt studiekvalitet og for at studentene skal lykkes!

   

  About the authors

  Vigdis Vandvik : Professor, Centre Leader

  Vigdis Vandvik

  Professor, Centre Leader

   
  I am the Centre Director of bioCEED, and am responsible for overseeing the activities and development of the center in relation to our plans, deliverables, and long-term goals.

  +47 55 58 33 32
  Vigdis.Vandvik@uib.no
  Torstein Nielsen Hole : Researcher

  Torstein Nielsen Hole

  Researcher

  I am part of the PRIME project and bioCEED. I am responsible for assessing and researching approaches to student learning in practice activities such as the workplace and field-work.

  My projects


  torstein.hole@diku.no
  Lucas M. Jeno : Associate Professor

  Lucas M. Jeno

  Associate Professor

   
  I am investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.

  My projects


  Lucas.Jeno@uib.no
  Arild Raaheim : Professor, Former Work Package Leader

  Arild Raaheim

  Professor, Former Work Package Leader


  Arild.Raaheim@uib.no
  Gaute Velle : Professor II, Project Leader PRIME, Course Leader BIO298

  Gaute Velle

  Professor II, Project Leader PRIME, Course Leader BIO298

   
  I am adjunct professor at the University of Bergen and research professor in the company Uni Research. I have a wide background of teaching at the university, while my job in Uni Research focuses on mitigation of human impact on aquatic ecosystems. This connection between the university sector and a professional practice as biologist is highly relevant for PRIME and for the internship course BIO298.

  +47 55 58 29 09
  Gaute.Velle@uib.no

   

  Smaller Classes Promote Equitable Student Participation in STEM

  Cissy Ballen, Anne E .Bjune, Christian Jørgensen and Sehoya Cotner have recently published the paper “Smaller Classes Promote Equitable Student Participation in STEM” in BioScience.

   

  Abstract

  As science, technology, engineering, and mathematics (STEM) classrooms in higher education transition from lecturing to active learning, the frequency of student interactions in class increases. Previous research documents a gender bias in participation, with women participating less than would be expected on the basis of their numeric proportions. In the present study, we asked which attributes of the learning environment contribute to decreased female participation: the abundance of in-class interactions, the diversity of interactions, the proportion of women in class, the instructor’s gender, the class size, and whether the course targeted lower division (first and second year) or upper division (third or fourth year) students. We calculated likelihood ratios of female participation from over 5300 student–instructor interactions observed across multiple institutions. We falsified several alternative hypotheses and demonstrate that increasing class size has the largest negative effect. We also found that when the instructors used a diverse range of teaching strategies, the women were more likely to participate after small-group discussions.

   

  Reference and link to the article

  Cissy J Ballen, Stepfanie M Aguillon, Azza Awwad, Anne E Bjune, Daniel Challou, Abby Grace Drake, Michelle Driessen, Aziza Ellozy, Vivian E Ferry, Emma E Goldberg, William Harcombe, Steve Jensen, Christian Jørgensen, Zoe Koth, Suzanne McGaugh, Caroline Mitry, Bryan Mosher, Hoda Mostafa, Renee H Petipas, Paula A G Soneral, Shana Watters, Deena Wassenberg, Stacey L Weiss, Azariah Yonas, Kelly R Zamudio, Sehoya Cotner, Smaller Classes Promote Equitable Student Participation in STEM, BioScience, , biz069, https://doi.org/10.1093/biosci/biz069

  Instructors´ motivation for teaching predicts teaching style

  Lucas M. Jeno (Department of Education, University of Bergen and bioCEED), Maï Yasué  (Quest University, Canada) and Jody L. Langdon (Georgia Southern University) have recently published the paper “Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers?” in the International journal for the Scholarship of Teaching and Learning.

   

  Abstract

  We extended the research on autonomy-supportive teaching to universities and examined the relationships between autonomous motivation to teach and autonomy-supportive teaching. Autonomously motivated university instructors were more autonomy-supportive instructors. The freedom to make pedagogical decisions was negatively correlated with external motivation towards teaching. Participants indicated that large class sizes, high teaching loads, publication pressures, and a culture that undervalues effective undergraduate teaching undermined both student learning and their feelings of autonomy. Together these results presents a picture of a subset of university instructors who remained autonomously motivated to teach, irrespective of barriers they experienced from university administrators or policies.

  Keywords: Self-Determination Theory, Intrinsic Motivation, Undergraduate, Mixed-methods.

   

  Reference and link to the article

  Yasué, M., Jeno, L. M., and Langdon, J. L. (2019). Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers? IJ-SoTL, Vol. 13 [2019], No. 2, Art. 2

   

  About the author

  Lucas M. Jeno : Associate Professor

  Lucas M. Jeno

  Associate Professor

   
  I am investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.

  My projects


  Lucas.Jeno@uib.no

  Evolution of a portfolio-based design in ecology: a three-year design cycle.

  Rachelle Esterhazy (Department of Education, University of Oslo) and Øyvind Fiksen (Department of Biological Sciences, University of Bergen) have recently published the paper “Evolution of a portfolio-based design in ecology: a three-year design cycle” in Uniped.

   

  Abstract

  Portfolio-based designs are among the most popular student-centered approaches in higher education. While the pedagogical literature typically provides generic advice on ideal portfolio-based designs, there is little empirical data on how such designs are developed over time and what design decisions teachers take in response to challenges in practice. This article provides an empirical account of a three-year design cycle of a portfolio-based ecology course at a Norwegian university. It investigates how the design changed over the years and how these changes related to the challenges the teacher met during the enactment of the course. To that end, a thematic analysis of course plans, evaluations, and interviews with the designing teacher was conducted. The findings show how the teacher introduced, removed, and (re-)configured different course components in order to address challenges related to the limited coherence between portfolio items and organized class meetings, and students’ limited engagement with the disciplinary knowledge. Thereby, the course design gradually evolved from a portfolio-based design towards a hybrid design combining portfolio, traditional exam and team-based learning. This study illustrates that portfolio-based designs have great potential but no guarantee to support students in active engagement with knowledge; and that teachers need to actively maintain their student-centered focus in their designs by responding flexibly to the emerging challenges.

  Keywords: portfolios, course design, biology education

   

  Reference and link to the article

  Esterhazy, R. and Fiksen, Ø. (2019). Evolution of a portfolio-based design in ecology: a three-year design cycle. Uniped, 01/2019 (volum 42) https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-01-05

   

  About the author

  Øyvind Fiksen : Professor, Former Work Package Leader

  Øyvind Fiksen

  Professor, Former Work Package Leader

   
  Until 12/2015, I was Head of Education at BIO and leader of WP1 ‘A collegial learning culture among teachers’ – promoting a shift from teaching to student learning perspective.

  +47 55 84 624
  oyvind.fiksen@uib.no

  Biology students at work: Using blogs to investigate personal epistemologies.

  Torstein Nielsen Hole, Gaute Velle, Hanne Riese, Arild Raaheim and Anne Laure Simonelli have written an article about learning in work placements among biology students. To investigate learning they have focused on personal epistemologies. That is, students’ accounts of learning and knowing. Students have written about their learning experiences in blogs; using student blogs as a data source for epistemologies is quite novel. Further, this emphasizes the value of blogs as a tool to foster student reflection through assessment. On the basis of their analysis, they conceptualize how students’ personal epistemologies develop in work placements through interactions with various contexts, dispositions and conceptual and procedural knowing. For further details on the work placement course itself, see this paper by Velle et al.

   

  Abstract

  This paper reports an investigation of biology students’ discussion of knowing in work placements, as accounted in blogs. Twenty-two blogs, containing 78 individual entries, written in conjunction with a work placement course for students in a tertiary level biology program, have been analysed in the study (The blogs are publicly available here: https://biopraksis.w.uib.no). The aim of the paper is to increase understanding of how work placements shape biology students’ personal epistemological trajectories. The analysis is performed by employing a theoretical lens that emphasizes the situated nature of knowing, as enacted in working practices. The blog accounts consist of the students’ appraisal of their own learning and knowing in work placements, situated in biology undergraduate education. The investigation suggests that the students’ personal epistemologies develop in an interplay with context and personal epistemologies to shape their trajectories toward biology knowing. These trajectories have been analysed in terms of their procedural, conceptual, and dispositional dimensions. The use of blogs as a data source is argued to be appropriate to analyse personal epistemologies. Other strengths and weaknesses of this design are discussed.

   

  Reference and link to the article

  Hole, T. N., Velle, G., Riese, H., Raaheim, A., & Simonelli, A. L. (2018). Biology students at work: Using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education, 5(1), 1563026. https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1563026

   

  About the author

  Torstein Nielsen Hole : Researcher

  Torstein Nielsen Hole

  Researcher

  I am part of the PRIME project and bioCEED. I am responsible for assessing and researching approaches to student learning in practice activities such as the workplace and field-work.

  My projects


  torstein.hole@diku.no

  The “Species” Concept as a Gateway to Nature of Science

  Jorun Nyléhn, Associate Professor at bioCEED and BIO, and colleagues have recently published the article “The “Species” Concept as a Gateway to Nature of Science.” in Science & Education.

  Understanding how science works has become a primary goal in education, as it connects to critical thinking and the foundations of knowledge. This includes the more complex and overarching topics like evolutionary biology. In this recently published paper from the Department of Biosciences, UiB and the Department of Teacher Education and School Research, UiO, the potential of using species concepts as a means to increase the knowledge of the science of biology is investigated. The article focus on the most common species concepts in science, includes aspects from the philosophy and nature of science, and four recommendations for teaching biology are given.

  Abstract

  The nature of science (NOS) is a primary goal in school science. Most teachers are not well-prepared for teaching NOS, but a sophisticated and in-depth understanding of NOS is necessary for effective teaching. Some authors emphasize the need for teaching NOS in context. Species, a central concept in biology, is proposed in this article as a concrete example of a means for achieving increased understanding of NOS. Although species are commonly presented in textbooks as fixed entities with a single definition, the concept of species is a highly discussed one in the science and the philosophy of biology. A multitude of species concepts exist, reflecting both the views and interests of researchers and their utility in different organism groups. The present study serves to address the following questions: How do textbooks in Norwegian primary and lower secondary schools present the concept of species? Can inquiries into the concept of “species” serve to highlight aspects of NOS? A review of the available literature on species and species concepts in school is also performed. In the schoolbooks, the biological species concept is commonly used as the main definition, whereas the morphological species concept is represented by additional remarks of similarity. The potential and pitfalls of using the species concept for teaching NOS are discussed, with NOS being discussed both as a family resemblance concept and as a consensus list. Teacher education is proposed as a starting point for inducing a more sophisticated view of biology into schools.

  Reference and link to the article

  Nyléhn, J., & Ødegaard, M. (2018). The “Species” Concept as a Gateway to Nature of Science. Species Concepts in Norwegian Textbooks. Science & Education, 27(7-8), 685-714. doi: https://doi.org/10.1007/s11191-018-0007-7

   

  About the author

  Jorun Nyléhn : Associate Professor

  Jorun Nyléhn

  Associate Professor

   
  Jorun Nyléhn har en doktorgrad i botanisk økologi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansvarlig for naturfagdelen av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) i Norge, en undersøkelse av elevers kunnskaper i realfag på 4. og 8. trinn i nærmere 70 land. Videre har hun omtrent fem års erfaring fra grunnskolelærerutdanningen, med undervisning i hovedsakelig biologi og biologididaktikk. Hun har faglige, fagdidaktiske og populærvitenskapelige publikasjoner; erfaring som redaktør og grafisk designer; og undervisningserfaring fra universitet, høgskole og videregående skole. Nå planlegger hun å forske på læring relatert til evolusjonsbiologi.

  +47 55 58 81 77
  Jorun.Nylehn@uib.no

  Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach

  Lucas Jeno, Vigdis Vandvik, Sigrunn Eliassen, John-Arvid Grytnes from bioCEED and BIO have recently published the article “Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach.”

  Abstract

  Perceived novelty in mobile applications is an inevitable aspect of today’s technologies. Studies suggest that this perceived novelty effect increases motivation but wanes once the user becomes accustomed to the product. Using a Self-Determination Theory approach, the present study investigates how different tools relate to students’ motivation, basic psychological needs, and achievement, over and above the effect of perceived novelty. The results from a randomized controlled experiment show that a mobile-learning tool and a digital version of a textbook are perceived as more novel than a traditional textbook. However, only the mobile-learning tool enhances the students’ basic psychological needs. Additionally, using path-analysis, we find that the mobile-learning tool, need-satisfaction within the mobile-learning tool, and autonomous motivation account for achievement and internalization, over and above the effect of novelty. We argue that this finding is due to the inherent need-supportive elements within the mobile-learning tool that satisfy the basic psychological needs.

  Reference and link to the article

  Jeno L.M., Vandvik V., Eliassen S. & Grytnes J.-A., Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach,
  Computers & Education (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.10.008

   

  About the author

  Lucas M. Jeno : Associate Professor

  Lucas M. Jeno

  Associate Professor

   
  I am investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.

  My projects


  Lucas.Jeno@uib.no

  A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach

  Lucas Jeno and colleagues from bioCEED have recently published the article “A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach”.

  Abstract

  We investigate a model based on Self-Determination Theory (SDT) to predict academic achievement and dropout intentions among biology students in higher education in Norway. Students (n = 754) from a representative national sample participated in this cross-sectional study. The results align with our hypotheses and SDT assumptions. The model explains a substantial amount of the variance in academic achievement and dropout intentions. Specifically, autonomous motivation and perceived competence positively predict academic achievement and negatively predict dropout intentions. Controlled motivation is unrelated to academic achievement and is a positive predictor of dropout intentions. Furthermore, significant indirect effects show that need-supportive teachers and students’ intrinsic aspirations positively predict academic achievement and negatively predict dropout intentions, via autonomous motivation and perceived competence. We recommend teachers to support students’ need for autonomy, competence and relatedness, by providing choice and volition to facilitate autonomous motivation, and give students effectance-relevant feedback and optimal challenges to increase perceived competence.

  Reference and link to the article

  Lucas M. Jeno, Anne G. Danielsen & Arild Raaheim (2018) A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach, Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2018.1502412

  About the author

  Lucas M. Jeno : Associate Professor

  Lucas M. Jeno

  Associate Professor

   
  I am investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.

  My projects


  Lucas.Jeno@uib.no

  Merittering kritikken liknar klimafornekting

  Torstein N. Hole, PhD-student at bioCEED, has recently published the following article in På Høyden:

  Det er liten tvil om at merittering fører til betre undervisning, meiner stipendiat ved bioCEED, Torstein Hole.

  – Om vi meiner alvor med å fokusere på undervisning, må pengar og prestisje koplast til undervisning, seier Hole.

  Han arbeider ved bioCEED, eit senter for framifrå undervising, lokalisert ved Universitetet i Bergen (UiB). Det var bioCEED som først tok initiativ til å etablere merittering for undervisarar på universitetet.

  bioCEED articles presented at MNT-konferansen 2017

  This year’s MNT-konferansen “Transformative education” took place in Oslo, Hotel Soria Moria on March 30th-31st. bioCEED contributed with 10 articles and corresponding presentations as well as an overview of the goals and activities of the Centre of Excellence. The full list of contributions and authors is found below with links to the articles published in the special edition of the Nordic Journal of STEM Education.

   

  All articles submitted to the conference are available HERE.

  Gender matters!

  On March 27th, bioCEED’s student representatives at UiB Ragnhild Gya and Mari Vold Bjordal hosted together with Studentersamfunnet a meeting about unequal participation between genders in the lecture halls and in meetings. For this occasion, they had invited Sehoya Cotner and Cissy Ballen from the University of Minnesota, and Ole-Petter Moe Hansen from the Norwegian School of Economics in Bergen to present the interesting results from their gender studies related to higher education.

  The meeting was video-recorded and is now available here:

  Til forsvar for dagens studenter!

  skjermbilde-2017-01-27-09-50-39Arild Raaheim has recently published the following article in På Høyden:

  Du kan ikke si at dagens studenter ikke kan like mye som gårsdagens studenter, fordi de ikke kan de samme tingene som vi kunne, skriver professor Arild Raaheim.

  Nokut har nylig lagt frem resultatene fra en spørreundersøkelse til vitenskapelige ansatte om utdanningskvalitet (Undervisersundersøkelsen 2016). Denne ble omtalt i februarnummeret av Forskerforum. Her ble det spesielt kommentert at «noe av det underviserne var mest misfornøyd med, var studentenes faglige forutsetninger» (s. 7)

  Han er ein av 20 som kan bli «framifrå undervisar»

  skjermbilde-2017-01-27-09-50-39The following article has been published by På Høyden:

  20 personar ønsker å bli vurdert for den nye premieringsordninga for god undervisning ved UiB. – Undervisning er eit handtverk som ein kan læra seg, seier ein av søkarane, professor Øyvind Fiksen.

  I juni lyste UiB som første utdanningsinstitusjon i Noreg ut moglegheita for å søka på status som framifrå undervisar. 

  Merriteringsordninga er ei prøveordning for tilsette på Mat.Nat.-fakultetet. Tysdag gjekk fristen ut, og 20 UiB-tilsette ønsker å få undervisningskompetansen sin vurdert for den nye graden.

  Det vi studenter trenger fra dere undervisere

  logobioCEED’s student representative Ragnhild Gya has just published the following article both in Khrono and on Høyden:

  I den siste tiden har undervisningskvaliteten på universiteter og høyskoler, og særlig meritteringsordninger for fremragende undervisere, blitt mye diskutert i media. Det har stort sett vært professorer, politikere og de som står bak disse ordningene som har uttalt seg om saken. Jeg tenkte det var på tide at vi studentene fikk en stemme i debatten.

  skjermbilde-2017-01-27-09-50-39

   

   

  Belønning og økt status kan gi bedre forelesere

  Skjermbilde 2016-05-13 09.36.07Lucas Jeno, Arild Raaheim, Vigdis Vandvik and Oddfrid Førland have recently published this article in forskning.no:

  På fredag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram sin Kvalitetsmelding for høyere utdanning. Han forventer en betydelig innsats for å heve utdanningskvaliteten på landets universiteter og høyskoler. Blant mange varslede grep er innføringen av en meritteringsordning der de universitetsansatte kan søke om å få tildelt status som fremragende underviser.

  Hvilke kriterier departementet ser for seg er ennå ikke kjent, men på Universitetet i Bergen er de i gang med en prøveordning der søkerne må dokumentere sin kompetanse og erfaring i henhold til fire hovedkriterier:
  (i) fokus på studentenes læring
  (ii) en klar utvikling over tid
  (iii) en forskende holdning til egen undervisningspraksis
  (iv) en kollegial holdning der undervisningsansvar, -erfaringer og -metoder skal deles med andre.

  Lund har gode erfaringer med å belønne de beste

  logoRoy Andersson, Thomas Olsson and Torgny Roxå have recently published the following article in Khrono:

  Helt naturligt är det just nu mycket fokus på stortingsmeldingen kring kvalitet i norsk högre utbildning. En av sakerna som diskuteras mycket är direktivet kring att höja undervisningens status genom att införa belöningssystem för god undervisning.

  I artiklar både här i Khrono och andra medier diskuteras frågor och farhågor som Kan man belöna goda universitetslärare? Kan man göra det med högre lön? Bör man göra det? Vilka effekter kan det föra med sig? Hur ska man utvärdera ett sådant system? Dessutom finns det individuella röster som tycker man gör det på fel sätt på de ställen som redan kommit igång.

  Vid Lunds universitets tekniska fakultet (LTH) har vi sedan 15 år erfarenhet av att belöna excellenta lärare. Nedan delar vi med oss lite av de erfarenheter vi gjort och visar fram evidens för att det faktiskt fungerar. Man kan belöna skickliga lärare och man kan göra det med högre lön!

  God undervisning kommer ikke fra hjertet

  Arild RaaheimVigdis Vandvik, Oddfrid Førland and Lucas Jeno have recently published the following article in Studvest:

  studvest.noGod undervisning kan ikke kjøpes», hevder professor Jan Petter Hansen i et intervju i Studvest. Dette er hans reaksjon på at Mat-Nat-fakultetet ved Universitetet i Bergen innfører en meritteringsordning for undervisning, der ansatte kan få lønnsøkning ved å søke om tittelen «fremragende underviser». Vårt motspørsmål blir da dette: Men det kan forskning? Vi har lang tradisjon innenfor universitetssystemet for å belønne den enkelte forsker for hans/hennes forskning. I forbindelse med professoropprykk, lønnsforhandlinger og når det kommer til forskningspriser. Hvorfor skulle det forholde seg annerledes når det gjelder undervisning? På samme måte som dyktige forskere springer frem fra og beriker forskningsmiljøet, vil gode undervisere springe ut av og berike læringsmiljøet.

   

   

   

  Individuell belønning gir bedre undervisning

  logoEli Neshav Høie and Harald Walderhaug have recently published the following article both in Khrono and På Høyden:

   

  skjermbilde-2017-01-27-09-50-39

  I en artikkel i Khrono 17. januar med overskriften «AFI forsker advarer sterkt mot bruk av lønn som motivator» omtales ordningen for merittering av undervisning, som vi ved Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen er først ute nasjonalt med å innføre. Vi ønsker å kommentere noe av det som har kommet frem i debatten, og samtidig rette opp noen misforståelser rundt vår implementering av- og motivasjon for ordningen.

  “Ja, kvinner deltar faktisk mindre enn menn”

  skjermbilde-2016-11-30-18-59-11Studvest has recently published the article “Ja, kvinner deltar faktisk mindre enn menn”, including an interview with researcher and bioCEED collaborator Cissy Ballen, from the University of Minnesota.

  Etter debatten om kvinnelige studenters muntlige deltakelse i forelesning i vår, bestemte universitetet at temaet skulle forskes på. Resultatet på sammenliknende politikk er slående.

  En kultur for utdanningskvalitet

  Vigdis Vandvik, Øystein Varpe and Oddfrid Førland have recently published the following article in Morgenbladet:

  Skjermbilde 2016-08-03 15.14.27Professorens to personligheter, forskeren og læreren, må finne sammen. Og vi må skape inkluderende felleskap for læring. Slik bygger vi fremragende utdanninger.

   

  Reference:

  Vigdis Vandvik, Øystein Varpe and Oddfrid Førland – Morgenbladet. June 17th, 2016. http://morgenbladet.no/ideer/2016/06/en-kultur-utdanningskvalitet

  «Skal menn eller kvinner tie i forsamlinger?»

  Torstein Hole has recently published the following article in Studvest:

  studvest.noI de siste par ukene har det pågått en debatt om kvinners manglende deltakelse i forelesninger. Lise Rakner ved institutt for sammenlignende politikk forteller at de kvinnelige studentene«sjelden sier noe, og er de første til å forlate forelesningssalen». Mens student Ingeborg Sivertstøl forteller at studentene i forelesningssalen sitter i «andektig stillhet» og lytter til sine mannlige medstudenter.

  Denne debatten er viktig, men villeder oss til å tenke at dette handler om ett problem, mens jeg mener det egentlig er to ulike utfordringer som kommer til syne: 1. Kun noen få prater i forelesningene. 2. Menn tar mer plass enn kvinner i forsamlinger.

  Reference:

  Torstein Hole. «Skal menn eller kvinner tie i forsamlinger?» – Studvest. May 10th, 2016 http://www.studvest.no/skal-menn-eller-kvinner-tie-i-forsamlinger/

  Hvordan du faktisk presterer under press

  Lucas Jeno, Arild Raaheim and Vigdis Vandvik have recently published the following article in Studvest:

  studvest.noVi i bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi ved Universitetet i Bergen, gjør her et forsøk på å gi deg det siste fra eksamensforskningsfronten.

   

   

   

   

   

   

  Reference

  Jeno, L. M., Raaheim, A., & Vandvik, V. (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest. Hentet 30 april, 2016 fra http://www.studvest.no/hvordan-du-faktisk-presterer-under-press/

  Vi bør gjøre noe med undervisningen

  Arild Raaheim, Øyvind Fiksen and Lucas Jeno have recently published the following article in Bergens Tidende:

  imgresStudenter vil ha forelesninger, og at de legges ut på nett. Men hva lærer de da – egentlig?

   

   

   

  Reference

  Raaheim, A., Fiksen, Ø., Jeno, L. M. (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende. Hentet 30 mars, 2016 fra http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vi-bor-gjore-noe-med-undervisningen-3569081.html

  Ut i virkeligheten

  The following article was recently published by Torstein Hole and Gaute Velle in Klassekampen.

  klassekampenUlike student- og arbeidslivsorganisasjoner har lenge etterspurt økt samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. Praksis har lange tradisjoner i profesjons studier som medisin og lærerutdanninger, som en møteplass mellom akademia og arbeidslivet, men har praksis en funksjon også i teoretiske fag som historie og biologi?

  Isaksen: Trenger ikke å gjøre slik som i tv-serien Mammon

  Khrono has recently published the article Isaksen: Trenger ikke å gjøre slik som i tv-serien Mammon, with a mention of bioCEED.

  logoKvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke det er nødvendig å bruke av oljefondet for å få Oxford, MiT og Harvard til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning, slik som i NRKs spenningsserie Mammon.

   

   

   

  Kontaktkonferansen 2016: Fra struktur til kvalitet

  skjermbilde-2017-01-26-22-56-33The following article was published on the website of the Norwegian government.

  I fjor stod jeg foran dere og holdt min “I have a dream”-tale for universitets- og høyskolesektoren. Nå kan jeg konstatere at vi har tatt et stort skritt på vei mot å realisere drømmen. Fra 1. januar var strukturreformen en realitet.

  Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student

  Lucas Jeno, PhD student at bioCEED, has recently written this article in Studvest.

   

  studvest.noDørstokkmila kan ofte være lang og tung. Du har nettopp flyttet til en ny by og begynt på et studie som kan virke både vanskelig og uoverkommelig. Samtidig som du leser og deltar på forelesninger har du venner, trening, deltidsjobb og andre ting som opptar tiden din. Det kan derfor være tungt og vanskelig å motivere seg til å studere og opprettholde motivasjonen gjennom semesteret. Basert på flere ulike teoretiske innfallsvinkler og forskning, skal jeg gi deg tips til hvordan du skal komme deg gjennom dagen og semesteret.

   

   

   

   

  Reference

  Jeno, L. M. (2015) Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student. Studvest. Hentet 14 september, 2015 fra http://www.studvest.no/vanskelig-a-komme-i-gang-motivasjonstips-til-deg-som-er-student/

  BIO granted status as a Centre of Excellence in Higher Education

  The Department of Biology, UiB has recently published this article:

  uib.logo_On the 8th of November, 2013, the collaboration involving the Department of Biology together with The University Centre in Svalbard (UNIS), the Institute of Marine Research, and the Department of Pedagogy (UiB) was granted status as a Centre of Excellence in Higher Education (SFU).

  BIO er finalist i SFU-konkurransen

  The Department of Biology at UiB has recently posted this communication.

  uib.logo_BIO-CEED – Centre of Excellence in Biology Education – er en av åtte søknader som har nådd gjennom nåløyet og kommet til finalen. Tre sentre vil bli innvilget i denne runden. BIO-CEED er et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Havforskningsinstituttet og Institutt for praktisk pedagogikk ved UiB. NOKUT vil gjennomføre institusjonsbesøk og intervjuer i løpet av september, før det besluttes hvilke sentre som vil bli innvilget. Professor Vigdis Vandvik har ledet søknadsprosessen, godt hjulpet av Oddfrid Førland, Lawrence Kirkendall, Eric Thompson, Tom Klepaker, Øyvind Fiksen, Andreas Steigen og studentene Tone Ulvatn og Hilde Dybvik foruten ansatte ved samarbeidsinstitusjonene.