Utlysing av verv som studentrepresentant i bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi

bioCEED søker en ny studentrepresentant fra UiB.

bioCEED er et Senter for fremragende utdanning (SFU) i fagområdet biologi og er et samarbeid mellom Institutt for biologi (BIO) ved UIB, Avdeling for arktisk biologi ved UNIS, Seksjon for Universitetspedagogikk ved UIB og Havforskningsinstituttet. bioCEED er finansiert av Kunnskaps-departementet og partnerne. SFU-ordningens fremste formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning.

bioCEED skal arbeide for å utvikle innovativ og fremragende undervisning i biologi. Sentrale punkt i planene er:

  • Gi studenter brei kunnskap og erfaring gjennom å knytte den teoretiske kunnskapen til de praktiske ferdighetene og samfunnsrelevante oppgaver. Blant annet ved å tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv.
  • Aktivisere og engasjere studenter og undervisere i læringsprosessen, og utvikle nye læringsmetoder
  • Dokumentere, forske på og spre kunnskap om biologiundervisning

UiB har to studentrepresentanter som samarbeider med to studentrepresentanter ved UNIS. Studentrepresentantene representerer også studentene i bioCEEDs styringsgruppe og Styre.
Vervet er i utgangspunktet med et års varighet fra oppnevning.

Hvem er kvalifisert for å søke?
Du er student ved BIO eller MBI
Du er engasjert i utdanningskvalitet og utvikling av undervisning
Du er aktiv i studentmiljøet og har et godt kontaktnett blant studentene
Erfaring fra studentorganisasjoner, styrer, råd eller arbeidsgrupper er en fordel
Erfaring som undervisningsassistent o.l. er en fordel

Arbeidsoppgaver:
Representere studentene i bioCEEDs styringsgruppe og i bioCEED sine aktiviteter
Være kontaktledd mellom bioCEED og studentene
Bidra i bioCEED-aktiviteter og formidling av bioCEEDs arbeid
– Lede det studentdrevne prosjektet biORAKEL, og bidra inn i andre bioCEED-prosjekter

Søknad:
Skriv litt om deg selv og din utdanning og erfaring. Hvorfor ønsker du å være studentrepresentant og hva kan du bidra med? Frist: 1. desember 2017. Søknad sendes på e-post til: oddfrid.forland@uib.no og merkes Søknad studentverv bioCEED.

Mer informasjon:
Kontakt senterleder Vigdis Vandvik (vigdis.vandvik@uib.no), koordinator Oddfrid Førland (oddfrid.forland@uib.no, 55 58 22 24) eller sittende studentrepresentanter fra BIO Ragnhild Gya (ragnhild.gya@student.uib.no) og Mari Vold Bjordal (mbj019@student.uib.no).

Leave a Reply