Student meeting – Gender matters!

bioCEED’s student representatives at UiB are hosting together with Studentersamfunnet a meeting about unequal participation between genders in the lecture halls and in meetings. For this occasion, we have invited Sehoya Cotner and Cissy Ballen from the University of Minnesota, and Ole-Petter Moe Hansen from the Norwegian School of Economics in Bergen to present the interesting results from their gender studies related to higher education.

Where: Auditorium “Egget”, the Student Centre – UiB, Bergen

When: March 27th, 16:15-18:00

The future of fisheries education

Welcome to FØH (Fisheries Ecology and Aquaculture) Journal Club, which this month will focus on the recent special issue in American Fisheries Society journal Fisheries, where they review where the future of education in this field. The purpose is to reflect on some of the perspectives in this special issue and discuss these points in light of our own teaching.
This jounal club meeting is arranged in collaboration with bioCEED.

 

Time and place: Friday 25 November at 13:00, in meeting room Store Puddefjorden (B-blokk, 5 et. Biologen)

Utlysing av masterstipend

bioCEED og NOKUT lyser herved ut to masterstipend (hver på 25 000 NOK) for 2016. Masterstipendene skal gå til masterstudenter ved studier tilknyttet senteret, som ønsker å skrive sin masteroppgave om temaer relatert til utvikling og innovasjon i undervisning og læring, FoU-basert utdanning, studentsentrert læring eller andre temaer som er relevante for senteret.

Aktuelle tema:
Søkere kan definere egne prosjekt, eller knytte oppgaven direkte til pågående bioCEED-prosjekter.

Hovedtema i bioCEED aktuelle for masteroppgaver:

 • praksis i biologiutdanning
 • aktiv læring
 • undervisings- og vurderingsmetoder i biologiutdanninga
 • læringsmiljø
 • læring med mobilapp

Kriterier:

 • prosjektet skal inngå i bioCEEDs virksomhet, og ha veiledning blant senterets fagpersoner
 • prosjektbeskrivelsen (ca. 2 sider) skal inneholde
  • bakgrunn for prosjektet
  • klar og tydelig problemstilling
  • metodisk tilnærming (kvantitativ eller kvalitativ)
  • tidsplan & budsjett
  • etiske problemstillinger
 • opptak på relevant masterprogram

Hvem kan søke:

 • Masterstudenter på integrert lektorutdanning
 • Masterstudenter i pedagogikk
 • andre relevante masterprogram

Bruk av stipendet:

 • utgifter knytta til gjennomføring av prosjekt
 • deltakelse på relevante konferanser/workshops
 • reiseutgifter tilknyttet prosjektet

Prosjektbeskrivelse skal være godkjent av studieprogrammet og bioCEED før utbetaling av stipend.

Kopi av prosjektbeskrivelse og ferdig masteroppgave skal sendes NOKUT.

Søknadsfrist: 1. januar 2016 og 1. juni 2016.

Kontaktpersoner: førsteamanuensis Tom Olav Klepaker (Tom.Klepaker@uib.no), professor Arild Raaheim (Arild.Raaheim@uib.no) og koordinator Oddfrid Førland (Oddfrid.forland@uib.no)

Søknad sendes elektronisk til bioceed@bio.uib.no.

Utlysningen finnes som pdf her:

6436110129_0ae969e102

Biology Work Practice

Through bioCEEDs PRIME project, students at UiB are now able to take courses revolving around internships in companies that employs biologists.

Yrkespraksis i biologi (BIO298) will give the education and the future more relevant (to the students) through practical work experience in a workplace relevant to biologists. The students will use biological knowledge on work-relevant tasks and get first hand experience as a biologist. The work experience will also highlight the professional knowledge biology provides to the society as a whole as well as specific work environments.

Read more about the courses and available internship workplaces here.

Student internship blogs

The students taking the internship course are blogging about their experiences. Learn more here: http://biopraksis.w.uib.no/ 

Eksamenstrening

BioCEED inviterte studentene på et lite foredrag hvor Arild Raaheim vil komme med tips og triks nå som vi er i eksamensperioden. Arild holdt et lite innlegg tidligere I år på bioCEEDs studentmøte og han gleder seg til å treffe studentene igjen! Arild har blant annet skrevet boken ” Råd og tips til deg som skal studere”, og som pedagog vet han hva han snakker om! Han vil snakke litt om:

– Hvordan forbereder jeg meg best til eksamen?
– Om å “trene på å huske”
– Hva gjør jeg de siste dagene før eksamen?
– Når skal jeg slutte å lese?
– På eksamen – hva gjør jeg først/sist?
– Hvordan takler jeg nervøsitet?
– Hvordan går jeg frem på muntlig eksamen?

Se “brunsj med Arild” her.