WP6: Spread of ‘best practice’

WP 6: Spread of ‘best practice’, led by the Higher Education Research Unit, UiB

 • Develop the web forum into a well-structured freely-accessible ‘idea-bank’ and discussion forum for biology educators.
 • Publish project results in educational science journals and in educational practice forums
 • Develop ‘test cases’ that will be tried out in other biology educations in Norway
 • Arrange an open, international conference on biology education every 3 years, shifting focus to match project needs and development of knowledge
 • Enable learning and sharing of experience within bioCEED and beyond through virtual sites and tools, working groups/workshops, and an open biology education conference

WP Leader:

Arild Raaheim : Professor, Work Package Leader

Arild Raaheim

Professor, Work Package Leader

 
I am Leader for Work Package 4 and 6


Arild.Raaheim@uib.no
Follow me on Twitter

WP7: Strengthen links between education and society

WP 7: Strengthen links between education and society, led by Institute of Marine Research

 

 • Host annual meetings between bioCEED students and industry and sector representatives to exchange ideas and communicate biologists’ contributions and society’s needs
 • Run bioCEED workshops with end-user panels to discuss biology-society interactions
 • Present BioCEED findings in sector-specific journals and meetings
 • Increase and systematize communication with employers, end-users, and biology alumni to better understand society’s needs and to communicate the contributions of biologists
 • Develop mechanisms for student placement within the sector during Bachelor’s and Master’s degrees.

WP Leader:

Gro I. van der Meeren : Senior Researcher, Work Package Leader

Gro I. van der Meeren

Senior Researcher, Work Package Leader

 
I am leading the work package on "Strengthening links between education and society" (WP 7). Being a senior researcher at the Institute of Marine Research, I work mostly in projects with clear societal responsibility, giving scientifically based advice in marine management topics, both on species level and open sea marine ecosystems. My role in bioCEED, along with the PRIME-project, in opening up the “real” world to biology students is a pleasure.

+47 94 16 87 42
grom@imr.no
Follow me on Twitter

 

iSCOPE Partners

University of Bergen
Karin Pittman karin.pittman@uib.no
Anne-Laure Simonelli anne-laure.simonelli@uib.no
Magnus Svendsen Nerheim magnus.nerheim@uib.no
University College of Stord and Haugesund
Oded Ben-Horin oded.ben-horin@uib.no
University of California – Berkeley (UCB)
Carl Pennypacker pennypacker@lbl.gov
Concordia University 
Vivek Venkatesh vivek.venkatesh@concordia.ca

Kathryn Urbaniak
kathryn.urbaniak@concordia.ca
Brad Nelson brad.nelson@concordia.ca
American Modeling Teachers Association
Colleen Megowan megowan@asu.edu

PRIME

bioCEED’s competance project PRIME (How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations) has as a goal to investigate how increased level of practical experience will increase learning in higher education.  PRIME is a collaboration between bioCEED, Uni Miljø and collaborators in the private and public sector.

A long term goal for PRIME is to evaluate how different teaching methods (with particular focus on practical work) affects the candidates’ career and work opportunities after completing their degree.

Due to PRIME’s work in bioCEED, Dept. of Biology will now offer two new courses specifically targeting practice in education, BIO198 and BIO298:

BIO198 and 298 will give the education and the future more relevant (to the students) through practical work experience in a workplace relevant to biologists. The students will use biological knowledge on work-relevant tasks and get first hand experience as a biologist. The work experience will also highlight the professional knowledge biology provides to the society as a whole as well as specific work environments.

More information of currently available project partners for students as well as general information about BIO198/BIO298 is available here.

PRIME project description available here

Project members:

Torstein Nielsen Hole : PhD

Torstein Nielsen Hole

PhD

I am part of the PRIME project and bioCEED. I am responsible for assessing and researching approaches to student learning in practice activities such as the workplace and field-work.

My projects

+47 98 07 16 17
Torstein.Hole@uib.no
Follow me on Twitter
Anne-Laure Simonelli : Postdoctoral Researcher in pedagogical sciences

Anne-Laure Simonelli

Postdoctoral Researcher in pedagogical sciences

 
As a Postdoctoral Researcher at bioCEED, I am involved in several projects including PRIME, iSCOPE, bioSKILLS and Teach 2 Learn where I aim to identify, develop and evaluate innovative pedagogical activities in higher education. I focus my research on the perception of transferable skills acquired through different student-active learning activities, including internships and practical experience. Study groups include both students and educators/supervisors, both at university and in the workplace. One part of this research includes the evaluation student awareness of the role they can play in the society when entering the workforce as a biologist. Further, I implement and evaluate the use of digital technologies as learning and teaching tools in different BSc- and MSc-level courses.

+47 55 58 33 17 / +47 98 67 48 45
Anne-Laure.Simonelli@uib.no
Follow me on Twitter
Gaute Velle : Professor II, Project Leader PRIME, Course Leader BIO298

Gaute Velle

Professor II, Project Leader PRIME, Course Leader BIO298

 
I am adjunct professor at the University of Bergen and research professor in the company Uni Research. I have a wide background of teaching at the university, while my job in Uni Research focuses on mitigation of human impact on aquatic ecosystems. This connection between the university sector and a professional practice as biologist is highly relevant for PRIME and for the internship course BIO298.

+47 55 58 29 09
Gaute.Velle@uib.no
Follow me on Twitter

Om biopraksis: Yrkesutplassering under universitetsstudiene

Denne bloggen er skrevet av biologistudenter i praksisopphold. Praksisoppholdet tilbys som en del av studieemnene ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (BIO198 og BIO298). Kursene er initiert av forskningsprosjektet PRIME og er en del av Institutt for biologi sitt Senter for Fremragende Utdanning i biologi (bioCEED).

I kursene vil studentene bruke biologisk kunnskap på relevante praktiske oppgaver og få arbeidserfaring som biolog. Studentene kan velge blant et utvalg av relevante og godepraksisplasser.

Praktikantoppholdet skal bidra til å se den faglige kompetansen biologi gir overfor aktuelle samfunnsaktører og arbeidsgivere, og gi kunnskap om mulige yrkesvalg. Studentene deltar i biologiske arbeidsoppgaver i bedriften der de er uplassert, og skal være til hjelp for bedriften.

Bloggen Biopraksis omhandler blant annet:

 • Studentenes forventninger til praksis
 • Erfaringer underveis, for eksempel prosjektarbeid, samarbeid og praktiske aktiviteter
 • Hvordan kunnskap fra studiene kommer til nytte
 • Ny kunnskap som er tilegnet i praksis
 • Ny kunnskap man blir interessert i å utforske videre på universitetet

 

Dette er teori i praksis – God lesning!

Utlysing av verv som studentrepresentant i bioCEED

SFU tone og magnusbioCEED er et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen fagområdet biologi og er et samarbeid mellom Institutt for biologi ved UIB, Avdeling for arktisk biologi ved UNIS, Seksjon for Universitetspedagogikk ved UIB og Havforskningsinstituttet. bioCEED er finansiert av NOKUT og partnerne. SFU-ordningens fremste formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning.

bioCEED skal arbeide for å utvikle innovativ og fremragende undervisning i biologi. Sentrale punkt i planene er:

 • Gi studenter brei kunnskap og erfaring gjennom å knytte den teoretiske kunnskapen til de praktiske ferdighetene og samfunnsrelevante oppgaver. Blant annet ved å tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv.
 • Aktivisere og engasjere studenter og undervisere i læringsprosessen, og utvikle nye læringsmetoder
 • Dokumentere, forske på og spre kunnskap om biologiundervisning

bioCEED søker nå en ny studentrepresentant fra UiB. Studentrepresentantene representerer studentene i bioCEEDs styringsgruppe og i Styret. Styringsgruppen og Styret i bioCEED skal ha to studentrepresentanter – en fra Institutt for biologi, UiB, og en fra avdeling for Arktisk biologi ved Universitetssenteret på Svalbard. Vervet er i utgangspunktet med et års varighet fra oppnevnelse. Det utnevnes 2 varamedlemmer som kan rykke opp til representanter etter et år som vara.

Hvem er kvalifisert for å søke?
– Du er student ved BIO
– Du er engasjert i utdanningskvalitet og utvikling av undervisning
– Du er aktiv i studentmiljøet og har et godt kontaktnett blant studentene
– Erfaring fra studentorganisasjoner, styrer, råd eller arbeidsgrupper er en fordel
– Erfaring som undervisningsassistent o.l. er en fordel

Arbeidsoppgaver:
– Representere studentene i bioCEEDs styringsgruppe og styre, og i bioCEED sine aktiviteter
– Være kontaktledd mellom bioCEED og studentene
– Bidra i bioCEED-aktiviteter

Søknad:
Skriv litt om deg selv og din utdanning og erfaring. Hvorfor ønsker du å være studentrepresentant og hva kan du bidra med? Frist: 15. mai 2016. Søknad sendes på e-post til: oddfrid.forland@uib.no og merkes Søknad studentverv bioCEED.

Mer informasjon:
Kontakt senterleder Vigdis Vandvik (vigdis.vandvik@uib.no), koordinator Oddfrid Førland (oddfrid.forland@uib.no, 55 58 22 24) eller sittende studentrepresentant fra BIO Tone Ulvatn (tone.ulvatn@student.uib.no).

For english text: see attachement

Hvordan du faktisk presterer under press

Lucas Jeno, Arild Raaheim and Vigdis Vandvik have recently published the following article in Studvest:

studvest.noVi i bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi ved Universitetet i Bergen, gjør her et forsøk på å gi deg det siste fra eksamensforskningsfronten.

 

 

 

 

 

 

Reference

Jeno, L. M., Raaheim, A., & Vandvik, V. (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest. Hentet 30 april, 2016 fra http://www.studvest.no/hvordan-du-faktisk-presterer-under-press/

Vi bør gjøre noe med undervisningen

Arild Raaheim, Øyvind Fiksen and Lucas Jeno have recently published the following article in Bergens Tidende:

imgresStudenter vil ha forelesninger, og at de legges ut på nett. Men hva lærer de da – egentlig?

 

 

 

Reference

Raaheim, A., Fiksen, Ø., Jeno, L. M. (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende. Hentet 30 mars, 2016 fra http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vi-bor-gjore-noe-med-undervisningen-3569081.html

Ut i virkeligheten

The following article was recently published by Torstein Hole and Gaute Velle in Klassekampen.

klassekampenUlike student- og arbeidslivsorganisasjoner har lenge etterspurt økt samarbeid mellom akademia og arbeidslivet. Praksis har lange tradisjoner i profesjons studier som medisin og lærerutdanninger, som en møteplass mellom akademia og arbeidslivet, men har praksis en funksjon også i teoretiske fag som historie og biologi?

Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective

Lucas Jeno, PhD student at bioCEED, has recently published the article “Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective”.

Abstract

Based on the work of Self-Determination Theory, this article suggests how to implement Self-Determination Theory based principle in a learner-centered perspective. Higher education has traditionally rested on learning methods that render passive students. Societal changes require self-regulatory skills and an active motivational set. However, lack of theoretical, empirical and practical driven theory in implementation of learner-centered education has lead to a philosophical debate. It is argued for a holistic model for implementing principles derived from Self-Determination Theory (SDT) in a learner-centered paradigm. SDT makes specific prediction for nurturing vs. neglecting learning environments, and thus highly appropriate framework. An important differentiation between types of motivations that differs in relative autonomy, and social climates that may be perceived as amotivating, controlling, and informational is necessary for understanding learning and educational practices. Finally, practical recommendations for teachers in higher education to put into practice. It is argued for a system in which all levels of education supports motivation to support student motivation. Both the institutional level and teacher culture must have a learner centered perspective, further, pre-during-post class preparations are important for high quality learning.

Reference and link to the article

Jeno, L. M. (2015). Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory PerspectiveInternational Journal of Technology and Inclusive Education, 5(1), 716-721

 

About the author

Lucas M. Jeno : Associate Professor

Lucas M. Jeno

Associate Professor

I am investigating teaching and learning related issues at bioCEED. My main interest is on student learning and motivation, and how teachers motivate their students.

My projects

+47 48 13 46 43
Lucas.Jeno@uib.no
Follow me on Twitter

Why are some science teaching practices so successful?

An international research initiative, combining marine biologists and music professors from Norway, astrophysicists from the United States as well as public humanists and learning scientists from Canada are looking for answers.
The iSCOPE project aims to break barriers and add a new dimensions to international education.
Maja BIO300

Utlysing av masterstipend

bioCEED og NOKUT lyser herved ut to masterstipend (hver på 25 000 NOK) for 2016. Masterstipendene skal gå til masterstudenter ved studier tilknyttet senteret, som ønsker å skrive sin masteroppgave om temaer relatert til utvikling og innovasjon i undervisning og læring, FoU-basert utdanning, studentsentrert læring eller andre temaer som er relevante for senteret.

Aktuelle tema:
Søkere kan definere egne prosjekt, eller knytte oppgaven direkte til pågående bioCEED-prosjekter.

Hovedtema i bioCEED aktuelle for masteroppgaver:

 • praksis i biologiutdanning
 • aktiv læring
 • undervisings- og vurderingsmetoder i biologiutdanninga
 • læringsmiljø
 • læring med mobilapp

Kriterier:

 • prosjektet skal inngå i bioCEEDs virksomhet, og ha veiledning blant senterets fagpersoner
 • prosjektbeskrivelsen (ca. 2 sider) skal inneholde
  • bakgrunn for prosjektet
  • klar og tydelig problemstilling
  • metodisk tilnærming (kvantitativ eller kvalitativ)
  • tidsplan & budsjett
  • etiske problemstillinger
 • opptak på relevant masterprogram

Hvem kan søke:

 • Masterstudenter på integrert lektorutdanning
 • Masterstudenter i pedagogikk
 • andre relevante masterprogram

Bruk av stipendet:

 • utgifter knytta til gjennomføring av prosjekt
 • deltakelse på relevante konferanser/workshops
 • reiseutgifter tilknyttet prosjektet

Prosjektbeskrivelse skal være godkjent av studieprogrammet og bioCEED før utbetaling av stipend.

Kopi av prosjektbeskrivelse og ferdig masteroppgave skal sendes NOKUT.

Søknadsfrist: 1. januar 2016 og 1. juni 2016.

Kontaktpersoner: førsteamanuensis Tom Olav Klepaker (Tom.Klepaker@uib.no), professor Arild Raaheim (Arild.Raaheim@uib.no) og koordinator Oddfrid Førland (Oddfrid.forland@uib.no)

Søknad sendes elektronisk til bioceed@bio.uib.no.

Utlysningen finnes som pdf her:

6436110129_0ae969e102

Isaksen: Trenger ikke å gjøre slik som i tv-serien Mammon

Khrono has recently published the article Isaksen: Trenger ikke å gjøre slik som i tv-serien Mammon, with a mention of bioCEED.

logoKvalitet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes ikke det er nødvendig å bruke av oljefondet for å få Oxford, MiT og Harvard til å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning, slik som i NRKs spenningsserie Mammon.

 

 

 

Thonpriser til fremragende UiB-undervisning

bioCEED er stolte av å være en del av teamet rundt Christian Jørgensen, Anne Gro Vea Salvanes og Karin Pittman som torsdag 14. januar fikk tildelt hver sine Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2016, inkludert to av seks priser for fremragende undervisning.

Christian får prisen for fremragende undervisning for utviklingen av studentaktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer, skriver Olav Thon Stiftelsen. Christian fikk forøvrig også UiBs Læringsmiljøpris i 2015, og ble skildret som en kreativ og aktiv formidler av kunnskap.

Karin får prisen for fremragende undervisning for sitt arbeid som kursleder i introduksjonskurset BIO300 som er felles for alle nye masterstudenter på Institutt for biologi. I dette kurset forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet, både for å svare på samfunnsrelevante problemer og presentere resultatene sine til et bredere publikum.

Anne-Gro får midler til prosjektet Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: ein vestnorsk fjord 

-Det er fantastisk kjekt å få anerkjennelse for den store dugnadsinnsatsen vi har hatt med undervisningen i marine feltmetoder ved Institutt for biologi. Vi er en gruppe som har lagt mange arbeidstimer inn i å utvikle feltkurs for studenter på forskningsbåt.  Nå holder vi også på å skrive en håndbok i Marinøkologiske  Feltmetode sammen med kollegaer på Havforskningsinstituttet. Finansieringen vil gjøre det enklere å videreutvikle undervisningen og boka i samspill med studentene, men også digitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale vil bli mulig sammen med senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED), og undervisningen vil bli styrket gjennom ressurser til teknisk støtte og moderne utviklingsarbeid. 

Les mer om tildelingen her: http://www.uib.no/aktuelt/94874/thonpriser-til-fremragende-uib-undervisning

Kontaktkonferansen 2016: Fra struktur til kvalitet

skjermbilde-2017-01-26-22-56-33The following article was published on the website of the Norwegian government.

I fjor stod jeg foran dere og holdt min “I have a dream”-tale for universitets- og høyskolesektoren. Nå kan jeg konstatere at vi har tatt et stort skritt på vei mot å realisere drømmen. Fra 1. januar var strukturreformen en realitet.

Biology Work Practice

Through bioCEEDs PRIME project, students at UiB are now able to take courses revolving around internships in companies that employs biologists.

Yrkespraksis i biologi (BIO298) will give the education and the future more relevant (to the students) through practical work experience in a workplace relevant to biologists. The students will use biological knowledge on work-relevant tasks and get first hand experience as a biologist. The work experience will also highlight the professional knowledge biology provides to the society as a whole as well as specific work environments.

Read more about the courses and available internship workplaces here.

Student internship blogs

The students taking the internship course are blogging about their experiences. Learn more here: http://biopraksis.w.uib.no/ 

Developing Collaboration as a Transferrable Skills in Biology Tertiary Education

Torstein N. Hole, PhD student at bioCEED/PRIME, has recently published the article “Developing Collaboration as a Transferrable Skills in Biology Tertiary Education”.

Abstract

Transferable skills as a concept in tertiary education has received increased interest since the Bologna process and through developments in the work market. The concept as a learning goal is seen as a means for ensuring employability in a changing industrial economy as well as increasing legitimacy of skills that are desirable across different disciplines. In this paper I will present some means to develop legitimacy in transferable skill learning in discipline education in general and biology education specifically. A concrete focus is collaboration, which functions as an example of how the intangible nature of some educational goals requires a theoretical response. This is performed on the basis of theoretical conceptions about tacit and work-place learning.

Reference and link to the article

Hole, T. N. (2015). Developing Collaboration as a Transferrable Skills in Biology Tertiary Education. Literacy Information and Computer Education Journal, 6(3), 1971-1975.

 

About the author

Torstein Nielsen Hole : PhD

Torstein Nielsen Hole

PhD

I am part of the PRIME project and bioCEED. I am responsible for assessing and researching approaches to student learning in practice activities such as the workplace and field-work.

My projects

+47 98 07 16 17
Torstein.Hole@uib.no
Follow me on Twitter

Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student

Lucas Jeno, PhD student at bioCEED, has recently written this article in Studvest.

 

studvest.noDørstokkmila kan ofte være lang og tung. Du har nettopp flyttet til en ny by og begynt på et studie som kan virke både vanskelig og uoverkommelig. Samtidig som du leser og deltar på forelesninger har du venner, trening, deltidsjobb og andre ting som opptar tiden din. Det kan derfor være tungt og vanskelig å motivere seg til å studere og opprettholde motivasjonen gjennom semesteret. Basert på flere ulike teoretiske innfallsvinkler og forskning, skal jeg gi deg tips til hvordan du skal komme deg gjennom dagen og semesteret.

 

 

 

 

Reference

Jeno, L. M. (2015) Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student. Studvest. Hentet 14 september, 2015 fra http://www.studvest.no/vanskelig-a-komme-i-gang-motivasjonstips-til-deg-som-er-student/

Eksamenstrening

BioCEED inviterte studentene på et lite foredrag hvor Arild Raaheim vil komme med tips og triks nå som vi er i eksamensperioden. Arild holdt et lite innlegg tidligere I år på bioCEEDs studentmøte og han gleder seg til å treffe studentene igjen! Arild har blant annet skrevet boken ” Råd og tips til deg som skal studere”, og som pedagog vet han hva han snakker om! Han vil snakke litt om:

– Hvordan forbereder jeg meg best til eksamen?
– Om å “trene på å huske”
– Hva gjør jeg de siste dagene før eksamen?
– Når skal jeg slutte å lese?
– På eksamen – hva gjør jeg først/sist?
– Hvordan takler jeg nervøsitet?
– Hvordan går jeg frem på muntlig eksamen?

Se “brunsj med Arild” her.

Social Media in Education

We’re in the digital age, if it’s not online it doesn’t exist.

The applications of social media beyond the social scene are evident for those using any one of the numerous sites to network. Although, keeping up with recent trends and the norms of online communication become more and more difficult, increasing the risk of ending up as a  “technological fossil“.

From an educational standpoint, it is no longer good enough to provide lectures and post content on the student-web. Social media provide unique ways to interact and share content with students that would be considered nontraditional based on “normal” teaching etiquette, but when used right can become an invaluable tool in educator-student interactions.

In collaboration with British professors Anson Mackay (UCL) and Jon Tennant (ICL), bioCEED hosted a workshop on the applications of “Social Media in Biology Education” in October 2014, discussing a wide range of topics including the potential of different social media in courses and course teaching, alternative evaluation methods and how you as an educator can approach the social media world without getting overwhelmed from the start. Below is a summary from Anson and Jon’s presentations and from the discussion that followed.


Top tips for getting started with social media in education and academia as a whole:

 1. It’s not as hard as you would think!
 2. Consider what you want to use your profile for: Private, academic or both. Be aware that what you say is public, available for everybody to see
 3. Challenges associated with social media can be time constraints and distractions: do not expect a revolution from day 1 – feel your way forward and see what works best for you
 4. Check employer policies, and read up on licensing issues before posting anything
 5. Think of it as “progressive procrastination” rather than a time sink
 6. Have fun!

Suggestions on how to involve social media in education:

 • Meet shy students by allowing them to “tweet you their question” and answer after the break.
 • Create a Facebook group for your course, allowing easy communication with students and allows easy sharing of curriculum relevant material (but consider #4).
 • Introduce blogging as a more dynamic form of coursework. It encourages active students and interactivity between students, lecturers and the outside world.
 • Start your own research blog, allowing you to create a bigger impact and engage a wider audience.

 Sites to check out: twitter.comwordpress.comflickr.comimpactstory.orgfacebook.compinterest.com

 Thanks to Anson Mackay, Jon Tennant, Torstein Hole and those attending the workshop for contributing notes and thoughts that this post is based on.

Evaluation and quality assurance

Roy Andersson from the Faculty of Engineering (LTH) at the University of Lund, Sweden visited bioCEED in March 2015 to talk about evaluation and quality development. In addition to being a lecturer at LTH, Roy is heavily involved at the Academic Development Unit (Genombrottet) at LTH.

Watch Roy’s talk here: Systematisk utvikling og evaluering av undervisning.

Download his Powerpoint presentation here (pdf).

Team Based Learning

Maeland_Silje_PSilje Mæland er førsteamanuensis i fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Bergen og forsker ved Uni Research. Inspirert av internasjonalt samarbeid, har Silje utmerket seg ved å introdusere studentaktive læringsformer (team based learning) i sin undervisning. Dette er arbeidsformer som studentene mener gir dem større utbytte av undervisningen. Silje vant for prisen for fremragende undervisning ved Høgskolen i 2014.

Silje holdt innlegg i bioCEEDs seminarserie i januar 2014 som kan sees her.

 
 

BIO granted status as a Centre of Excellence in Higher Education

The Department of Biology, UiB has recently published this article:

uib.logo_On the 8th of November, 2013, the collaboration involving the Department of Biology together with The University Centre in Svalbard (UNIS), the Institute of Marine Research, and the Department of Pedagogy (UiB) was granted status as a Centre of Excellence in Higher Education (SFU).

BIO er finalist i SFU-konkurransen

The Department of Biology at UiB has recently posted this communication.

uib.logo_BIO-CEED – Centre of Excellence in Biology Education – er en av åtte søknader som har nådd gjennom nåløyet og kommet til finalen. Tre sentre vil bli innvilget i denne runden. BIO-CEED er et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Havforskningsinstituttet og Institutt for praktisk pedagogikk ved UiB. NOKUT vil gjennomføre institusjonsbesøk og intervjuer i løpet av september, før det besluttes hvilke sentre som vil bli innvilget. Professor Vigdis Vandvik har ledet søknadsprosessen, godt hjulpet av Oddfrid Førland, Lawrence Kirkendall, Eric Thompson, Tom Klepaker, Øyvind Fiksen, Andreas Steigen og studentene Tone Ulvatn og Hilde Dybvik foruten ansatte ved samarbeidsinstitusjonene.